0
0

Search

Proiectarea punctelor termice

Proiectarea punctelor termice

Santehmaster oferă servicii de proiectare a diferitor puncte termice şi, în paralel, prestează servicii de montare și de dare în exploatare. Apelând la serviciile companiei Santehmaster, beneficiaţi de o consultație profesională detaliată referitor alegerii optimale a dispozitivelor sau a sistemelor în funcție de fiecare caz în parte. De asemenea, specialiştii noștri vă informează cu privire la aspectul economic și tehnic. Compania Santehmaster oferă garanție pentru lucrul prestat și efectuează în viitor deservirea tehnică adecvată și la timp.


Proiectarea punctelor termice sunt determinate de condițiile locale a rețelelor de căldură. Înainte de a începe procesul de proiectare a punctului termic, este obligatoriu obținerea condițiilor tehnice pentru a avea posibilitatea conectării la organismul local de alimentare. Condițiile tehnice informează despre regimul de lucru al rețelelor de căldură, dar și cerințele care trebuie îndeplinite pentru o conectare cu succes. Regimurile sistemelor hidraulice în diferite puncte ale rețelelor de căldură sunt diferite. Condițiile enumerate sunt interdependente pentru efectuarea proiectării adecvate a punctelor termice.