0
0

Search

Montarea apeductului exterior

Montarea apeductului exterior

Montarea apeductului exterior - servicii complexe de montare, reparare a apeductului. Santehmaster - 022 84 66 84! Noi asigurăm întregul pachet de servicii de instalare a apeductului, și în caz de necesitate, de demontare a acestuia, dar și a multor altor servicii referitor instalațiilor sanitare.


De regulă, înainte de a începe lucrul propriu-zis în ceea ce privește instalarea apeductului sau a montării sistemului de alimentare cu apă, clientului i se oferă proiectul acestui sistem de alimentare și lista cheltuielilor presupuse pentru efectuarea montării. Instalarea apeductului are loc relativ rapid și operativ. O sarcină mult mai grea este înțelegerea și efectuarea lucrului privind rețeaua apeductului în exterior.


Sistemul de țevi ale apeductului realizează transferul de apă de la sursă până la locul convenit, determinat. Rețelele apeductului reprezintă, practic, partea cea mai importantă din tot sistemul apeductului exterior. Aceste rețele se împart în: linii de distribuire și linii magistrale. Rolul liniilor apeductului este de a furniza apa de la țevile liniilor magistrale până la locul vizat.